Antigono – Recitativo: "Berenice, che fai?" (Berenice) – No. 23 Aria: "Perché, se tanti siete" (Berenice)

CH-BEl, SLA-Mus-JL MLHs 125/2/1

Musik

Handschriften

Abschrift

Fundort: CH-BEl

Datierung: spätes 19. oder frühes 20. Jh.

Qualität: Bearbeitung

Überlieferungsform: Klavierauszug

Beschreibung:

Szene der Berenice, Hochformat: 36 x 27 cm, S. 1–8

Quellennachweise:

Lengsdorf 2, S. 39; RISM Online ID no. 402009940

Personen: