Orphée et Euridice (Paris 1774) – Récitatif: "Quelle épreuve cruelle!" - "Chère épouse! Euridice!" (Orphée, Euridice)

D-B, Mus.ms.autogr. Gluck, C. W. 4

Musik

Handschriften

Autograph

Fundort: D-B

Datierung: 1774

Qualität: Originalgestalt

Überlieferungsform: Partitur

Beschreibung:

Hochformat: 27,3 x 21 cm, 2 S.