Nozze d'Ercole e d'Ebe, Le – No. 11 Aria: "Saprò dalle procelle" (Giove)

A-Wn, Mus. Hs. 37586

Musik

Handschriften

Abschrift

Fundort: A-Wn

Datierung: spätes 19. Jh. oder frühes 20 Jh.

Qualität: Originalgestalt

Überlieferungsform: Partitur

Beschreibung:

Hochformat: 35,5 x 27 cm, 12 S., Abschrift nach D-Dl, Mus. 3030-F-5, Provenienz: Internationales Musiker-Brief-Archiv, Wien

Personen: